Integritetspolicy


Ljungby Däck – Integritetspolicy

Punkt 1: Insamling av information

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in via leadsannons och på hemsidan genom cookies och pixlar. De personuppgifter som Ljungby Däck behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Punkt 2: Användning av information

Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev och för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte har invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan även komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring. Samt för att förbättra hemsidan, betalningslösningar och betalningsprocesser. Syftet att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Ljungby Däck iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Genom att godkänna policyn på hemsidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Om hela eller delar av Ljungby Däcks verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Ljungby Däck använder Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

Punkt 3: E-handelsaspekter

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi har implementerat säkerhetsrutiner samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Ljungby Däck använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Punkt 4: Utlämnande av information till tredje part

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Ljungby Däck iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Genom att godkänna policyn på hemsidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Ljungby Däck använder Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

Punkt 5: Informationssäkerhet och -spårning

Genom att godkänna Ljungby Däcks allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Ljungby Däcks webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Ljungby Däcks webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Vi använder inom vår webbplats ”Facebook-pixel” från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Det är en cookie, det vill säga en liten textfil, som lagras på din dator och sedan kan anropas på nytt. Med hjälp av denna kan användarnas beteende spåras efter det att de har tittat eller klickat på en Facebook-annons. På så sätt kan vi samla in information om Facebook-annonsernas effekt för statistiska och marknadsföringsrelaterade ändamål. Uppgifterna som samlas in på detta sätt är anonyma för oss och inrymmer alltså ingen möjlighet att koppla dem till användarens identitet. Däremot lagras och bearbetas uppgifterna av Facebook på så vis att de går att koppla till respektive användarprofil och Facebook kan också använda uppgifterna för egna marknadsföringsändamål i enlighet med Facebooks integritets- och sekretesspolicy (https://www.facebook.com/about/privacy/). Du kan aktivera Facebook och dess partners möjlighet att visa annonser innanför och utanför Facebook. En cookie kan lagras på din dator för detta ändamål. I och med att du använder webbplatsen förklarar du dig införstådd med att en Facebook-pixel används för att spåra webbplatsbesökarnas beteende.

Punkt 6: Metoder för att avsluta prenumeration

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Ljungby Däck sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Ljungby Däcks åtaganden gentemot dig, för till exempel uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Punkt 7: Samtycke

Genom att godkänna Ljungby Däcks allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda Ljungby Däcks webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång Ljungby Däcks webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Hur tar man bort cookies?

Om du inte längre vill använda cookies kan du stänga av cookies i inställningarna i din webbläsare. Du kan även ställa in webbläsaren så att du uppmanas varje gång Ljungby Däcks webbplats försöker placera en cookie på din dator. Du kan också använda din webbläsare för att ta bort tidigare lagrade cookies.

Hur du tar bort cookies beror på vilken webbläsare du använder.

Om du använder en PC kan cookies tas bort med hjälp av kortkommandot [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Om det inte fungerar eller om du använder en MAC, klicka på länken för den webbläsare som du använder:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Opera

Safari

Flash cookies

Observera att om du väljer att inte använda cookies är funktionaliteten hos vissa delar av webbplatsen begränsad. Du kan till exempel inte genomföra ett köp.